Xem 1 sản phẩm

-6%
- Là sản phẩm của hợp tác xã Hợp Lực, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Được làm từ gạo… 48.000 45.000
Hotline: 0902.045.333