Xem 2 sản phẩm

-0%
Là sản phẩm măng nứa tép của tổ hợp tác sản xuất lâm sản phụ thuộc xã Mai lạp, huyện… 300.000 299.000
-6%
Măng khô Xuân Hạc Là sản phẩm măng mạy puốc, sản xuất tại hợp tác xã Cao Phong, xã Xuân… 320.000 300.000
Hotline: 0902.045.333