Xem 4 sản phẩm

-9%
“ Khẩu nua lếch”  là giống lúa nếp bản địa của người đồng bào dân tộc tày, có lịch sử… 550.000 500.000
-9%
“ Khẩu nua lếch”  là giống lúa nếp bản địa của người đồng bào dân tộc tày, có lịch sử… 55.000 50.000
-9%
“ Khẩu nua lếch”  là giống lúa nếp bản địa của người đồng bào dân tộc tày, có lịch sử… 165.000 150.000
-9%
“ Khẩu nua lếch”  là giống lúa nếp bản địa của người đồng bào dân tộc tày, có lịch sử… 275.000 250.000
Hotline: 0902.045.333